tag: wine

와인 일지

created: 2021-01-10 | updated: 2021-02-09
이름 가격 구매 장소 구매 날짜 사진 시음 날짜 후기 Viberti Barbera La Gemella 2019 27,000원 뱅가드와인머천트(광화문점) 2021-02-09 Colombina San Martino 2012 41,000원 뱅가드와인머천트(광화문점) 2021-02-09 BARBARESCO BRIC MICCA 2016 55,000원 뱅가드와인머천트(광화문점) 2021-02-09 Soumah Single Vineyard Chardonnay 2019 45,000원 뱅가드와인머천트(광화문점) 2021-01-11 Essay Chenin Blanc 2020 12,900원 뱅가드와인머천트(광화문점) 2021-01-11 2021-01-15 살짝 단 맛, 가성비가 좋은 와인 Viberti Giovanni La Gemella Barbera d’Alba 2019 24,300원 뱅가드와인머천트(광화문점) 2021-01-11 2021-01-26 향이 좋음 Viberti Giovanni Nebbiolo Langhe 2018 34,200원 뱅가드와인머천트(광화문점) 2021-01-11 Bleda Pino Doncel 12 Meses 2018 25,000원 뱅가드와인머천트(광화문점) 2021-01-11 Essay Cabernet Sauvignon 2018 12,900원 뱅가드와인머천트(광화문점) 2021-01-11 THE BALVENIE DOUBLEWOOD12 137,000원 (주)현대백화점 신촌점 2021-01-09 Talo Primitivo di Manduria San Marzano 2018 30,000원 (주)현대백화점 신촌점 2021-01-09 Trapiche Broquel Malbec 2018 20,000원 (주)현대백화점 신촌점 2021-01-09 2021-01-10 별로임, 와인의 향이 없고 술 맛만 남